ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน-ค่าจ้างอื่น ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กองคลัง กรมประมง
ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
    กรุณาป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :